Privacy verklaring

Je bent bij de privacy verklaring van Miss Havermout terecht gekomen. Dit is de blog van Hanne Clemensuit Tilburg. Miss Havermout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. In deze verklaring leg ik uit wat dat inhoudt en waarom ik dat doe.

Contactgegevens:
misshavermout@hotmail.com

https://www.misshavermout.com
Miss Havermout is een persoonlijke hobby blog.

Persoonsgegevens die Miss Havermout verwerkt

Miss Havermout verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Miss Havermout verstrekt, bijvoorbeeld via een reactie onder een blogbericht. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • je website;
 • IP-adres;
 • apparaat type;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in een reactie die je plaatst of in correspondentie;
 • locatiegegevens;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • gegevens over jouw activiteiten op de website.

Je bent niet verplicht om je echte naam, e-mailadres en/of website te vermelden. Dit is immers niet noodzakelijk voor het kunnen reageren op een blogbericht. Ik vind het wel leuk te weten wie mijn lezers zijn en als je meedoet aan een win actie is het natuurlijk wel handig als ik je kan bereiken voor het cadeau. Wees je ervan bewust dat de gegevens die je invoert openbaar zijn. En als je via een inlog reageert, wordt de foto die je daarbij gebruikt ook zichtbaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Miss Havermout heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Miss Havermout kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Miss Havermout zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via misshavermout@hotmail.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Miss Havermout verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van een bericht bij een nieuw blogbericht;
 • je te kunnen e-mailen als reactie op jouw geplaatste reactie, bijvoorbeeld als je een winactie hebt gewonnen;
 • analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Miss Havermout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (denk aan facturen)

Geautomatiseerde besluitvorming

Miss Havermout neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor je kan hebben.

Termijn bewaren persoonsgegevens

Miss Havermout bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Miss Havermout hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gegevens die je achterlaat via je een reactie onder een blogbericht, deze blijven openbaar zichtbaar;
 • mailwisselingen, deze worden 4 weken na afsluiting van de reden van contact verwijderd;
 • tracking gegevens via Google Analytics, deze blijven 14 maanden bewaard;
 • Factuurgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Aanvullende persoonsgegevens bij winacties e.d.: worden direct na het versturen van de winactie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Miss Havermout verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Miss Havermout zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwen van jouw gegevens. Miss Havermout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hier om ICT ondersteuning van de website en back-ups.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Miss Havermout gebruikt

Healthyfoodie Manon gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Miss Havermout gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Miss Havermout cookies die jouw surfgedrag bijhouden, bijvoorbeeld via Google Analytics, zodat er op maat gemaakte content op het juiste moment aangeboden kan worden. Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over de cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Social media knoppen

Om het zo makkelijk mogelijk te maken om min blogs te delen op social media heeft wordt een aantal social media buttons verwerkt. De meeste social media kanalen werken met cookies. Daar heb ik geen invloed op. Lees de privacy verklaringen van de social media kanalen om te weten hoe zij met verzamelde informatie omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Door je gegevens op de website achter te laten heb je toestemming gegeven om deze te verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miss Havermout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Miss Havermout een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Miss Havermout van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar misshavermout@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Miss Havermout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van je persoonsgegevens

Miss Havermout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via misshavermout@hotmail.com.

Miss Havermout heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Deze verklaring kan ieder moment wijzigen, doordat ik wijzigingen in het beleid door kan voeren. Ik raad je daarom aan om de verklaring regelmatig te bekijken.